Stijgbeeld Onderzoek

stijgbeeld onderzoek 020Omdat ik vind dat de gangbare landbouw steeds meer “stenen voor brood” produceert, ben ik met stijgbeeldonderzoek begonnen. Dat is een vinding van Rudolf Steiner om de vitaliteit van producten zichtbaar te maken. Het kan met groente, vruchten, zaden,vruchtensap, melk, vlees, vis of wat dan ook. Je laat sap in een filtreerpapier stijgen. Daarna laat je in het donker zilvernitraat in hetzelfde papier optrekken. Dat reageert met het sap. Vervolgens zet je het in het licht en ontwikkelt zich een beeld. Prachtig ! Je moet wel heel veel proeven doen en leren interpreteren om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Wie het leuk en belangrijk vindt, kan dit onderzoek steunen door Stijgbeeld Onderzoek Volger te worden.( SOV)                                                   
Je krijgt dan een half jaar lang elke week  stijgbeelden per mail toegestuurd .

Je wordt een SOV door 26 euro over te maken op banknr NL43TRIO0338711333, tnv R de Vletter
​Onder vermelding: SOV
Graag je email adres doorgeven aan: info@stijgbeeld.nl

Ook kun je zelf een onderzoeksvraag stellen over iets.
Daar betaal je 20 euro voor en krijg je de foto toegestuurd per mail.
Vanaf 1 januari 2018 wordt dat 35 euro, voor bedrijven 50 euro per stijgbeeld.
Mocht je het stijgbeeld alleen voor jezelf willen houden, dan betaal je 50 euro, bedrijven 75 euro.
Dan gebruik ik het niet voor publicaties of op mijn site.


stijgbeeld onderzoek melk Natuurlijk genoegen vol demeter        stijgbeeld onderzoek melk AH weide

Twee gepasteuriseerde melken, links demeter en rechts weidemelk gangbaar.
Het verschil in levendigheid is duidelijk te zien. Ook is het beeld meer gevuld.

 


   stijgbeeld onderzoek melk rauw koe oud gangbaar 2  stijgbeeld onderzoek melk rauw koe jong gangbaar

Hier twee beelden van gangbare rauwe melk. Links een oude koe, rechts een jonge koe.
Je ziet dat de levendigheid van het beeld bij de oude koe minder is, minder gevormd, minder structuur.

stijgbeeld onderzoek compost Noorder H      stijgbeeld onderzoek Potgrond welkoop

Links het stijgbeeld van de compost van een BD bedrijf, rechts potgrond van een tuincentrum.

stijgbeeld onderzoek preparaat koemest in hoorn BH      stijgbeeld onderzoek T preparaat koemest in pot BH

Twee beelden van het biologisch dynamisch koemest preparaat, van hetzelfde bedrijf.
Links bewaard in een koehoorn, rechts in een pot.

stijgbeeld onderzoek cranberry bio diepvries     stijgbeeld onderzoek cranberry AH diepvreis

Diepvries Cranberries : links biologisch, rechts supermarkt gangbaar

 

Word Stijgbeeld Onderzoek Volger